W ofercie naszej znajdują się:

  • płyty stropowe, kanałowe „S” – 4,5 kN/m2; 7,5 kN/m2; 10 kN/m2
    17
  • bloczki betonowe M-6 38x25x12
    21
  • zbrojenia do betonu
  • beton towarowy