Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Wypłaty zasiłków rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie w 2016 r.

dla osób, których nazwiska rozpoczynają się od A – L

w miesiącu styczniu 2016 r.: 21.01.2016 r. – czwartek;

w miesiącu lutym 2016 r.: 23.02.2016 r. – wtorek;

w miesiącu marcu 2016 r.: 22.03.2016 r. – wtorek;

w miesiącu kwietniu 2016 r.: 20.04.2016 r. – środa;

w miesiącu maju 2016 r.: 20 maja 2016 r.- piątek;

w miesiącu czerwcu 2016 r.: 22 czerwca 2016 r. – środa;

w miesiącu lipcu 2016 r.: 21 lipca 2016 r. – czwartek;

w miesiącu sierpniu 2016 r.:

w miesiącu wrześniu 2016 r.:

w miesiącu październiku 2016 r.:

w miesiącu listopadzie 2016 r.:

w miesiącu grudniu 2016 r.:

dla osób, których nazwiska rozpoczynają się od Ł – Ż

w miesiącu styczniu 2016 r.: 22.01.2016 r. – piątek;

w miesiącu lutym 2016 r.: 24.02.2016 r. – środa;

w miesiącu marcu 2016 r.:  23.03.2016 r. – środa;

w miesiącu kwietniu 2016 r.: 21.04.2016 r. – czwartek;

w miesiącu maju 2016 r.: 23 maja 2016 r. – poniedziałek;

w miesiącu czerwcu 2016 r.: 23 czerwca 2016 r. – czwartek;

w miesiącu lipcu 2016 r.: 22 lipca 2016 r. – piątek;

w miesiącu sierpniu 2016 r.:

w miesiącu wrześniu 2016 r.:

w miesiącu październiku 2016 r.:

w miesiącu listopadzie 2016 r.:

w miesiącu grudniu 2016 r.:

Informuję, iż kasa ośrodka pomocy społecznej w Sierakowie jest czynna tylko i wyłącznie w wyżej podanych dniach:

w poniedziałek: od 10.00 do 15.30;

od wtorku do czwartku: od 10.00 do 15.00

w piątek: od 10.00 do 14.30.

Grażyna Lijewska

 

Ważna informacja

Wypłaty świadczeń rodzinnych na konta bankowe następują zawsze do końca miesiąca, za które przysługują świadczenia rodzinne.

Grażyna Lijewska