Projekt WRPO 2014 + „Pomoc w rodzinie”

Projekt WRPO 2014 + „Pomoc w rodzinie”

Powiat Międzychodzki/Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Międzychodzie w partnerstwie z Gminą Sieraków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz z Fundacją Aktywizacja, realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Pomoc w rodzinie”

 Celem projektu jest poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych dla 136 mieszkańców powiatu międzychodzkiego, w tym 30 osób niesamodzielnych oraz ich 20 opiekunów faktycznych poprzez ułatwienie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenta rodzin będących w kryzysie oraz usług opiekuńczych
i wspomagających osoby niesamodzielne i ich opiekunów faktycznych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku.

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 201 750,08 zł.

Kliknij aby pobrać załączniki