Struktura organizacyjna jednostki

Struktura organizacyjna jednostki

Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie stoi Kierownik. W Ośrodku funkcjonuje pięć sekcji:

  • Sekcja Księgowo – Kadrowa
  • Sekcja Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej
  • Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
  • Sekcja Usług Opiekuńczych
  • Sekcja Wspierania Rodziny