Promocja instytucji i jej produktów

Promocja instytucji i jej produktów

Za działalność promocyjną instytucji i jej produktów odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Budżet promocji to środki finansowe zgodne z planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Miejską w Sierakowie na dany rok budżetowy. Główną formą promocji Ośrodka jest strona internetowa: www.opssierakow.pl. Informacje dotyczące Ośrodka znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sieraków: www.sierakow.pl. Administratorem strony internetowej Ośrodka jest Kierownik – Emilia Frąckowiak. Budynek, w którym mieści się siedziba Ośrodka oznakowany jest odpowiednią tablicą informacyjną. Ośrodek nie posiada specjalnych druków firmowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie nie posiada własnego loga. Ośrodek reklamuje realizowane programy, np. przy realizacji projektu systemowego 7.1.1. „Aktywność – drogą do sukcesu” wykorzystano w szczególności:

 

  • plakaty;
  • naklejki;
  • zewnętrzna tablica informacyjna o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • różnorodne gadżety: np. torby ekologiczne, długopisy.

 

Podczas realizacji projektu wykorzystywano odpowiednie logotypy określone w specjalnych wytycznych.

 

Opracowała: Joanna Rogowska