Miejsce instytucji w otoczeniu rynkowym

Miejsce instytucji w otoczeniu rynkowym

 • Głównymi odbiorcami są w szczególności osoby i rodziny, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, jak również osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie nie posiada konkurentów. Struktura pomocy społecznej w Polsce jest następująca:
 • ośrodki pomocy społecznej – działające w każdej gminie;
 • powiatowe centra pomocy rodzinie – działające w każdym powiecie;
 • regionalne ośrodki polityki społecznej – działające przy urzędach marszałkowskich;
 • wydziały polityki społecznej – w urzędach wojewódzkich;
 • Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej.

Otoczenie rynkowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie stanowi w szczególności:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Parafia Rzymskokatolicka;
 • Koło Emerytów i Rencistów;
 • Stowarzyszenie „Civitas Christiana”;
 • Caritas w Sierakowie.

Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej współpracują m.in. następujące instytucje:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzychodzie;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie;
 • Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Międzychodzie;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwilczu;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzychodzie;
 • Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu międzychodzkiego.

Opracowała: Joanna Rogowska