Trochę historii

Trochę historii

Wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe powołały do życia gminne jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej, które przejęły wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie został powołany do życia 27.04.1990 r. Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sierakowie. Pierwotna nazwa Ośrodka to Ośrodek Pomocy Społecznej dla Miasta i Gminy Sieraków. Nazwa ta funkcjonowała do roku 2008. Ośrodek powstał na bazie Działu Służb Społecznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, z siedzibą w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sierakowie. Pierwszym Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej została J. Basta. Funkcję swoją pełniła do lutego 2000 r.

 

01 lipca 1990 r. do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej zostali przeniesieni pracownicy z Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wspólnie z J. Basta, pomoc społeczną w Sierakowie tworzyli: E. Banaszewska, R. Cap oraz H. Kuczejko. Od początku istnienia placówki siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej znajdowała się w budynku Urzędu Gminy w Sierakowie. W początkowym okresie działalności Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował jedno biuro, wyposażone w używane meble po pracownikach Urzędu Gminy w Sierakowie.
Na początku działalności obsługę finansową Ośrodka prowadził dział księgowości Urzędu Gminy. Sytuacja ta miała miejsce do roku 1992, do czasu zatrudnienia głównej księgowej: J. Pieckenhagen. W roku 1992 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie została zatrudniona I. Lubik, która wykonywała obowiązki związane z dodatkami mieszkaniowymi, a następnie pełniła obowiązki kasjerki. Pod koniec 1993 r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przejmowanie usług opiekuńczych z Polskiego Czerwonego Krzyża. I tak zatrudnionych zostało kilku kolejnych pracowników: A. Fanselow, A. Grzebieta, A. Milińska, M. Antkowiak, E. Przybylska oraz J. Grzebieta. Kolejnym pracownikiem została M. Kujawa – pracownik ZOZ w Sierakowie, która została koordynatorem działu usług opiekuńczych. W tym samym roku przyjęto do pracy M. Prętką, która na początku pełniła obowiązki związane ze świadczeniami społecznymi, a w okresie późniejszym przejęła obowiązki kasjerki.
W tym samym roku, na parterze Urzędu Gminy w Sierakowie rozpoczęto remont sali posiedzeń na pomieszczenia biurowe, które w dalszej kolejności zostały przeznaczone na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.

W związku z wprowadzaniem nowych zadań z zakresu pomocy społecznej, poszerzała się kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. W roku 1996 r. zatrudniono na stanowisku pracownika socjalnego J. Mleczak, która od marca 2000 r. do lutego 2005 r. pełniła funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. W roku 2000 r. na stanowisko pracownika socjalnego przyjęto W. Maciołka. W roku 2001 zatrudniono kolejnego pracownika socjalnego – A. Paluszak.
W związku ze zmianą przepisów prawnych oraz zmianą systemu zabezpieczeń społecznych w zakresie świadczeń rodzinnych, w roku 2004 zatrudniono nowego pracownika – A. Jenek. W związku z nowymi zadaniami dotyczącymi zaliczki alimentacyjnej, w roku 2005 r. zatrudniono nowego pracownika – M. Bilon. W związku z zapisem ustawy o pomocy społecznej, z którego wynika, iż na 1 pracownika socjalnego musi przypadać 2.000 mieszkańców, rozpoczęto poszukiwanie nowych pracowników mających uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W roku 2005 zatrudniono na stanowisko pracownika socjalnego – G. Lijewską.
Od marca 2005 r. do czerwca 2006 r. obowiązki zastępcy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie przejęła w początkowym okresie A. Paluszak, a następnie Elżbieta Banaszewska. Od 01 lipca 2006 r. nowym Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie została Emilia Frąckowiak. W związku z powstaniem wakatu na stanowisku pracownika socjalnego, przyjęto w roku 2007 nowego pracownika – K. Szlachetko. W roku 2006 zatrudniono nowego pracownika A. Jeżewską, która przejęła obowiązki M. Prętkiej z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, sprawozdawczości oraz pracy w programie POMOST. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o funduszu alimentacyjnym zwiększyły się obowiązki dotyczące przyznawania świadczeń z zakresu funduszu alimentacyjnego, jak również postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Obowiązki te w roku 2010 przejął nowy pracownik – S. Brych.
W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał 17 pracowników plus dodatkowo 3 pracowników – na zastępstwo. E. Banaszewska dołączyła do grona emerytek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, a do grona nowych pracowników socjalnych dołączyła: A. Wożyńska-Szymyślik.

W związku z pełnieniem od 03 grudnia 2010 r. funkcji Burmistrza Gminy Sieraków przez W. Maciołka – starszego pracownika socjalnego, pojawił się wakat na stanowisku pracownika socjalnego. Wakat ten na początku 2011 r. wypełnił nowy pracownik socjalny: K. Rosocha. W roku 2011 przyjęty został również do pracy – w ramach prac interwencyjnych E. Jóźwiakowski, który od 01 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. pełnił funkcję młodszego opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej. W roku 2012 w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 01 lutego 2012 r. zatrudniono A. Piechowiak na stanowisku pomocy biurowej, która na umowę zlecenie pełni równocześnie funkcję asystenta rodziny. W związku z powyższą ustawą, od 01 stycznia 2013 r. na umowę zlecenie na stanowisku asystenta rodziny zatrudniona została dodatkowo W. Kwaśna. Od 01 grudnia 2012 r. do grona pracowników dołączyła M. Wansorra, która pełni do dziś funkcję młodszego opiekuna. Od 01 maja 2013 r. do grona pracowników dołączył W. Lamcha – pracownik gospodarczy.
Pod koniec 2012 r. gmina Sieraków zleciła wykonanie prac polegających na remoncie budynku dawnego internatu z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie dotyczyło przede wszystkim prac wewnątrz budynku. które polegały na adaptacji i wydzieleniu pomieszczeń biurowych i socjalnych, wykonaniu instalacji elektrycznej, telefonicznej, komputerowej, montażu instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo na zewnątrz przebudowano schody do budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
9 marca 2013 r. nastąpił odbiór budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. W dniach od 8 do 12 kwietnia 2013 r. odbywała się przeprowadzka. 15 kwietnia 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował klientów już w nowej siedzibie, przy ul. Wronieckiej 25C. 15 maja 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 20 pracowników oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Najbliższe plany Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie dotyczą uruchomienia Inkubatora przedsiębiorczości oraz Klubu Integracji Środowiskowej skierowanego w szczególności do 2 grup osób potrzebujących: osób starszych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Opracowała: E. Banaszewska, E. Frąckowiak