Telefony zaufania

Telefony zaufania

Niebieska Linia. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
Nr telefonu: 0801-120-002

Pomarańczowa Linia 1. Pomaga rodzicom, których dzieci piją
Nr telefonu: 0801-140-068

Pomarańczowa Linia 2. Pomaga rodzicom, których dzieci piją
Nr telefonu: 0800-479-064
Czynny: pon.-pt. w godz. 10-19.30

Zielona linia. Porady i informacje na temat HIV/AIDS
Nr telefonu: (022) 621-33-67

Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski
Nr telefonu: 0800-120-226

Narkotyki, narkomania – informacja, porada, wsparcie
Nr telefonu: 0801-199-990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami
Nr telefonu: 0800-12-02-89
Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 – 17.00