Struktura Ośrodka

Struktura Ośrodka

Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie

W skład Ośrodka wchodzą:
1. Kierownik (K)

2. Zastępca Kierownika (ZK)

3. Sekcja Księgowo – Kadrowa (KK)

4. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Spraw Pracowniczych (AP)

5. Sekcja Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej (SP)

6. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (RF)

7. Sekcja Usług Opiekuńczych (UO)

8. Sekcja Wspierania Rodziny (WR)

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie:

KIEROWNIK

 • mgr Agnieszka Paluszak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

 • mgr Grażyna Lijewska

SEKCJA KSIĘGOWO – KADROWA

 • Marzena Bromber – główna księgowa
 • Małgorzata Prętka – starszy referent
 • lic. Agnieszka Stańko – referent ds. kadr, płac i księgowości

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA
I SPRAW PRACOWNICZYCH

 • lic. Anna Jeżewska – referent ds. administracyjno-gospodarczych
 • Justyna Lasak – pomoc administracyjna
 • Marzena Wansorra Gusarow – sprzątaczka

SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • mgr Grażyna Lijewska – starszy specjalista pracy socjalnej
 • lic. Kinga Szlachetko – specjalista pracy socjalnej
 • mgr Magdalena Jewdokimow – specjalista pracy socjalnej
 • mgr Anna Wożyńska-Szymyślik – starszy pracownik socjalny
 • mgr Radosław Jankowski – pracownik socjalny

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • mgr Marta Bilon – specjalista d.s. świadczeń
 • mgr Agnieszka Walczak – referent d.s. świadczeń
 • mgr Katarzyna Wawrzyniak – referent ds. świadczeń
 • mgr Marta Nowak – Przybył – referent ds. świadczeń
 • Olga Rozentreter – referent ds. świadczeń

SEKCJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 • Jolanta Grzebieta – opiekunka
 • Aleksandra Milińska – opiekunka w ośrodku pomocy społecznej
 • Agnieszka Chlebowska – młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Beata Śledzik – młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

SEKCJA WSPIERANIA RODZINY

 • lic. Anna Piechowiak – młodszy asystent rodziny.
 • mgr Magdalena Lasak – młodszy asystent rodziny.