Nowy okres zasiłkowy oraz nowe świadczenie „Dobry Start”

Nowy okres zasiłkowy oraz nowe świadczenie „Dobry Start”

Uprzejmie informujemy, że wnioski o świadczenie „Dobry start”, „Świadczenie Wychowawcze 500+”, Świadczenie Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w wersji papierowej wydawane i przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie (biurze nr 4, 5 i 7 parter).

W celu sprawnego przebiegu składania wniosków, prosimy o przygotowanie numeru pesel wnioskodawcy i członków rodziny, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, dokładnej nazwy i adresu szkoły, której dziecko jest uczniem (nazwa szkoły, gminy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka do ukończenia 24 roku życia, numeru konta bankowego na jakie zostanie przekazane świadczenie.

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/