Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sierakowie w roku 2018 r.

 

w miesiącu czerwcu 2018 r.:  20 i 21.062018 r.

w miesiącu lipcu 2016 r.:  20 i 23.072018 r.

w miesiącu sierpniu 2018 r.:

w miesiącu wrześniu 2018 r.:

w miesiącu październiku 2018 r.:

w miesiącu listopadzie 2018 r.:

w miesiącu grudniu 2018 r.:

*  wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w uzasadnionym przypadku, nastąpić może w innym terminie

Zwroty należności od dłużników alimentacyjnych

Zwroty należności od dłużników z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w części, w jakiej stanowią dochód własny gminy Sieraków jako gminy dłużnika – prosimy kierować na konto Urzędu Gminy Sieraków w Banku Spółdzielczym „Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” w Sierakowie.

Nr konta: 47 9082 0005 0000 2860 2000 0010

Ważna informacja

Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na konta bankowe następują zawsze do końca miesiąca, za które przysługują świadczenia .

 

Grażyna Lijewska