Antek Flajszer

Antek Flajszer

Przekaż 1% podatku dla chorego na mukowiscydozę Antka

Dasz jemu szansę na radość z życia

podaj numer KRS w rubryce 131 PITa:
KRS 00000 64 892

W rubryce 133 „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” wpisz:
Antoni Flajszer 29.07.2008

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Antoś Flajszer  jest podopiecznym Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą