bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.08.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Witamy w BIP OPS ROKIETNICA!

email: ops@opsrokietnica.pl

adres skrytki ePUAP: /OPS_Rokietnica/SkrytkaESP

              

   ZGODNIE ZE ZMIANĄ USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY Z DNIA 8 CZERWCA 2022R. (DZ. U. 2022R., POZ. 1383) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY SKŁADA SIĘ W TERMINIE MIESIĄCA OD OSTATNIEGO DNIA OKRESU OBJĘTEGO WNIOSKIEM - ZASADA TA OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.08.2022R. WNIOSEK ZŁOŻONY Z UCHYBIENIEM W/W TERMINU POZOSTAWIA SIE BEZ ROZPOZNANIA.

ZA OKRES ZAKWATEROWANIA DO DNIA 30.06.2022R. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO DNIA 31.07.2022R.

PRZYKŁAD

Właściciel domu udzielił zakwaterowania 4 obywatelom Ukrainy w okresie 5 maja 2022 r. – do 5 czerwca 2022 r. Wniosek o wypłatę 40 zł za dzień pomocy powinien złożyć w terminie do 31 lipca 2022 r.  

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica
NIP 777-230-47-78
Regon 632003093

tel. 61 8145 341, 693 937 288


Wszystkie sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych - ŚR, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA, Karty Dużej Rodziny, dodatku mieszkaniowego załatwiamy w Punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
przy ul.Szkolnej 3a tel. 61 8144314, 693 200 609.

Wnioski o ŚR i FA do pobrania

email: szkolna@opsrokietnica.plGodziny pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 8 oraz ul. Szkolna 3a

poniedziałek: od 9:00 do 17:00
wtorek - piątek: 7:30 do 15:30

Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Szkolna 3a

Godziny przyjęć interesantów:

 poniedziałek: od 10:00 do 17:00
wtorek - piątek: 8:00 do 14:00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II”.


Realizowane w projekcie cele wspierają zadania wynikające z zadania z ustawy z dnia
09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W gminie Rokietnica dotyczą one głównie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy zatrudnił Asystenta rodziny, świadczącego usługi w lokalnej społeczności gminy Rokietnica. Wsparciem Asystenta rodziny w ramach powyższego Projektu objętych zostanie co najmniej 10 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Rokietnica.
Realizacja projektu będzie polegała na:·
-utrzymaniu 1 etatu asystenta rodziny oraz nowej usługi zleconej dotyczącej poradnictwa psychologicznego.
Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Partnerzy projektu: Miasto Poznań (Lider projektu), Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Gmina Puszczykowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Gmina Skoki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.
Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 14 102 049,39 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 11 985 741,98 zł

Aktualności

Projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

18.10.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy bierze udział w
projekcie „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”
Tytuł projektu: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.09.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zlecenia przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Rokietnica w zakresie usług społecznych.

Gmina Rokietnica otrzymała grant na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej

15.04.2021

Informujemy, iż Gmina Rokietnica otrzymała grant w łącznej kwocie 56 700,00 zł na wsparcie:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

02.03.2020

Od 1 marca 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy realizuje trwałość projektu pt. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 30.08.2023
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 137 176