bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja danych

Witamy w BIP OPS ROKIETNICA!

email: ops@opsrokietnica.pl

adres skrytki ePUAP: /OPS_Rokietnica/SkrytkaESP

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym i opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać :

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e - PUAP
  • tradycyjnie ( papierowo ) w Punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Szkolna 3A, gdzie również można otrzymać wniosek do wypełnienia, w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 17:00, od wtorku do piątku od godz.8 :00 do 14:00
  • wypełniony wniosek można również wrzucić do urny podawczej Urzędu Gminy Rokietnica - Budynek C ul. Golęcińska 1 w Rokietnicy.

Wszelkie informacje dotyczące uprawnień do otrzymania dodatku osłonowego udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy w Punkcie przy ul. Szkolnej 3A w Rokietnicy, nr tel. 618 144 314, 693 200 609


Druk wniosku można pobrać tutaj


                           Komunikat w sprawie pomocy osobom objętym kwarantanną.

Informujemy, że w zakresie udzielania ewentualnej pomocy osobom objętym kwarantanną, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy bezpośrednio współpracuje z Policją. W przypadku uzyskania informacji od funkcjonariuszy policji dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną, Ośrodek Pomocy Społecznej rozezna sytuację tych osób
w celu objęcia ich wsparciem. W pierwszej kolejności uruchamiany będzie kontakt pracownika socjalnego za pomocą rozmowy telefonicznej.
Zabezpieczenie pomocy w formie posiłków i produktów.
W sytuacji kiedy osoba w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, prosimy
o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu 618145341, 693937288.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica
NIP 777-230-47-78
Regon 632003093

tel. 61 8145 341, 693 937 288


Wszystkie sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+", Karty Dużej Rodziny i dodatków mieszkaniowych załatwiamy w Punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
przy ul.Szkolnej 3a tel. 61 8144314, 693 200 609.

email: szkolna@opsrokietnica.pl

Zapraszamy do składania wniosków w wersji elektronicznej lub papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego Programu "Rodzina 500+". Zachęcamy do składania wniosków online przy użyciu podpisu elektronicznego przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, system bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub przez e-PUAP.

Od 1 sierpnia 2021r. zapraszamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2021/2022.

Od 1 lipca 2021r. powyższe wnioski można składać online przy użyciu podpisu elektronicznego przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, system bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub przez e-PUAP.

Wnioski można wysłac również za pośrednictwem poczty

Wnioski są dostępne w Punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy przy ul. Szkolna 3a.

Wnioski do pobrania ze strony MRPiPS


 

Godziny pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 8 oraz ul. Szkolna 3a

poniedziałek: od 9:00 do 17:00
wtorek - piątek: 7:30 do 15:30

Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Szkolna 3a

Godziny przyjęć interesantów:

 poniedziałek: od 10:00 do 17:00
wtorek - piątek: 8:00 do 14:00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II”.


Realizowane w projekcie cele wspierają zadania wynikające z zadania z ustawy z dnia
09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W gminie Rokietnica dotyczą one głównie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy zatrudnił Asystenta rodziny, świadczącego usługi w lokalnej społeczności gminy Rokietnica. Wsparciem Asystenta rodziny w ramach powyższego Projektu objętych zostanie co najmniej 10 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Rokietnica.
Realizacja projektu będzie polegała na:·
-utrzymaniu 1 etatu asystenta rodziny oraz nowej usługi zleconej dotyczącej poradnictwa psychologicznego.
Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Partnerzy projektu: Miasto Poznań (Lider projektu), Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Gmina Puszczykowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Gmina Skoki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.
Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.
Całkowita wartość projektu: 14 102 049,39 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 11 985 741,98 zł

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.09.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zlecenia przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Rokietnica w zakresie usług społecznych.

Gmina Rokietnica otrzymała grant na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej

15.04.2021

Informujemy, iż Gmina Rokietnica otrzymała grant w łącznej kwocie 56 700,00 zł na wsparcie:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

02.03.2020

Od 1 marca 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy realizuje trwałość projektu pt. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprawa dostępu do usług społecznych

05.06.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że jest organizacją partnerską w projekcie dofinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 11.01.2022
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 84 063