bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014r. w całej Polsce wszedł w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego Programu rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Od 01 stycznia 2019r. rodziny, ktore kiedykolwiek miały na utrzymaniu troje lub więcej dzieci mogą również złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

O Kartę Dużej Rodziny może starać się rodzina mająca obecnie lub kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci bez względu na posiadany dochód. Wnioski składa się w Punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Szkolna 3a tel. (61)8144314, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące prawidłowego jego wypełniania. Imienne karty z numerem PESEL wydawane będą każdemu członkowi rodziny.

Karta Dużej Rodziny umożliwia uzyskanie zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR znajduje się poniżej

Wyszukiwanie partnerów KDR

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.

Zapraszamy firmy i instytucje wykonujące usługi na rzecz mieszkańców gminy Rokietnica do stania się partnerem Karty Dużej Rodziny.

Za pozyskiwanie partnerów odpowiada Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Informacje i e-deklaracje przystąpienia do programu znajdują się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl w zakładce informacja dla przedsiębiorców.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji,
- realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Od stycznia 2019r. rodziny, które są uprawnione do posiada Karty Dużej Rodziny (KDR), mogą złożyć w gminie wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny (WKR). Warunki otrzymania WKR są takie same jak przy ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny (z wyjątkiem seniorów, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci). Wniosek o przyznanie KDR i WKR można złożyć jednocześnie.

Wykaz instytucji i firm honorujących Wielkopolską Kartę Rodziny dostępny jest na stronie: www.rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzyOpublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 09.10.2020
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 27.06.2014
Dokument oglądany razy: 4 932