bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Koordynator do spraw dostępności


Zadania Koordynatora dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
  3. Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt


Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy
• Katarzyna Zaremba – Pracownik socjalny
Telefon kontaktowy: 61 8145-341
e-mail: zaremba@opsrokietnica.plOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 30.09.2020
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 30.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 334