bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura Ośrodka

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 

1. Dyrektor : Rafał Michalski
 
2. Główny Księgowy: Anna Płonka
 
3. Dział Pracowników Socjalnych:


- Iwona Dymarek – starszy pracownik socjalny ( Rejon I )


- Alina Kaszub-Barczyk – pracownik socjalny ( Rejon II )


- Marcel Paetz - pracownik socjalny (Rejon III)- Agnieszka Mosiężna-Wasyl – starszy pracownik socjalny – projekty socjalne, programy pomocowe (Rejon IV)

- Klaudia Fabiś - pracownik socjalny (Rejon V)


4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w tym 500+:


Katarzyna Wachowiak - kierownik; 

Ilona Stefaniak - inspektor;
Magdalena Radzik - referent;
Izabela Lenkiewicz - referent.

5. Dział Usług Opiekuńczych:
 Barbara Wawrzyńczak
, Aldona Duraj

, Elżbieta Walczak, Grażyna Juś, Elżbieta Zastróżna, Agata Jaszczuk.

6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
: Elżbieta Skrzypczak – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
, Dorota Zalewska – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
. 

7. Samodzielne stanowisko spraw obsługi świadczeń
: Adriana Wojda - inspektor
. 

8. Stanowisko do spraw płac i kadr
: Barbara Kroll – specjalista do spraw kadr i płac oraz Karolina Pawłowska - starszy referent do spraw kadr i płac.

Praca świetlicy „Promyczki” oparta jest o ramowy plan dnia, w którym przewidziano czas na poszczególne zajęcia:

 • zajęcia dowolne
 • prace indywidualną z dziećmi
 • podwieczorki
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • zajęcia edukacyjne ( język angielski, matematyka i inne uzależnione od potrzeb dzieci)

W ramach zajęć dowolnych realizowane są:

 • zabawy dowolne dzieci
 • zajęcia tematyczne np. kulinarne, plastyczne, techniczne, zajęcia z komputerem, popularyzacja tekstów literackich
 • zabawy tematyczne: konsultacyjne, ruchowe, dydaktyczne, twórcze (kierowane)
 • zajęcia fotograficzne
 • zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne
 • oglądanie filmów dla dzieci
 • kawiarenka internetowa

Praca indywidualna z dziećmi obejmuje:

 • wyrównywanie braków w poziomie wiedzy szkolnej
 • rozmowy indywidualne z dziećmi

Zajęcia sportowe i rekreacyjne:

 • wyjazdy na basen
 • jazda na rolkach (nauka)
 • gra w bilard (nauka)
 • gry i zabawy z przyborami
 • spacery i wycieczkiOpublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 01.06.2020
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 641