bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Struktura Ośrodka

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 

1. Dyrektor : Rafał Michalski
 
2. Główny Księgowy: Anna Płonka
 
3. Dział Pracowników Socjalnych:


- Iwona Dymarek – starszy pracownik socjalny ( Rejon I )


- Magdalena Głębocka – pracownik socjalny ( Rejon II )


- Marcel Paetz - pracownik socjalny (Rejon III)- Agnieszka Mosiężna – Wasyl – starszy pracownik socjalny – projekty socjalne, programy pomocowe (Rejon IV).

4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w tym 500+:
 1. Katarzyna Wachowiak - inspektor; 
2. Ilona Stefaniak - inspektor; 3. Magdalena Radzik - referent; 4. Karolina Pawłowska - starszy referent; 5. Izabela Lenkiewicz - referent.
5. Dział Usług Opiekuńczych:
 Barbara Wawrzyńczak – opiekunka domowa
, Aldona Duraj – opiekunka domowa

, Elżbieta Walczak – opiekunka domowa
, Grażyna Juś - opiekunka domowa, Elżbieta Zastróżna- opiekuna domowa, Agata Jaszczuk - opiekunka domowa.
 
6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
: Elżbieta Skrzypczak – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
, Dorota Zalewska – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
. 
7. Samodzielne stanowisko spraw obsługi świadczeń
: Adriana Wojda - inspektor
. 
8. Samodzielne stanowisko do spraw płac i kadr
: Barbara Kroll – specjalista do spraw kadr i płac

Rejon I obejmuje miejscowości : Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Napachanie   - Iwona Dymarek

Rejon II obejmuje miejscowości : Żydowo, Rostworowo oraz  Rokietnica  - wschodnia część od ul. Szkolnej i Kolejowej (bez Oś. Parkowego, Oś. Kalinowego, ul. Rolnej, Podgórnej i Zielonej ) oraz Oś. Leśne -  Magdalena Głębocka.

Rejon III obejmuje  miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Kobylniki, Rogierówko, Dalekie, Przybroda, Dom Samotnej Matki w Kiekrzu – Marcel Paetz.

Rejon IV obejmuje  miejscowości: Krzyszkowo, Sobota, Bytkowo, Rokietnica  - północno – zachodnia część zamknięta ul. Szamotulską oraz  ul. Trakt Napoleoński, Oś. Parkowe i Oś. Kalinowe, ul. Podgórna, Rolna  i Zielona – Agnieszka Mosiężna - Wasyl

Praca świetlicy „Promyczki” oparta jest o ramowy plan dnia, w którym przewidziano czas na poszczególne zajęcia:

 • zajęcia dowolne
 • prace indywidualną z dziećmi
 • podwieczorki
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • zajęcia edukacyjne ( język angielski, matematyka i inne uzależnione od potrzeb dzieci)

W ramach zajęć dowolnych realizowane są:

 • zabawy dowolne dzieci
 • zajęcia tematyczne np. kulinarne, plastyczne, techniczne, zajęcia z komputerem, popularyzacja tekstów literackich
 • zabawy tematyczne: konsultacyjne, ruchowe, dydaktyczne, twórcze (kierowane)
 • zajęcia fotograficzne
 • zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne
 • oglądanie filmów dla dzieci
 • kawiarenka internetowa

Praca indywidualna z dziećmi obejmuje:

 • wyrównywanie braków w poziomie wiedzy szkolnej
 • rozmowy indywidualne z dziećmi

Zajęcia sportowe i rekreacyjne:

 • wyjazdy na basen
 • jazda na rolkach (nauka)
 • gra w bilard (nauka)
 • gry i zabawy z przyborami
 • spacery i wycieczkiOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 14.01.2020
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 5 292