bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Senior+

 

 ZARZĄDZENIE NR 1/2019
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
Z dnia 10 kwietnia 2019

  Na podstawie § 6 uchwały nr VII/60/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. w sprawie: ustalenia zasad funkcjonowania oraz trybu kwalifikowania do uczestnictwa w Klubie Senior+ w Rokietnicy zarządzam, co następuje:

 
§1

 
Wprowadzam Regulamin Klubu Senior+ w Rokietnicy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§2

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior + w Rokietnicy
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+
    w Rokietnicy
  4. Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
  5. Załącznik nr 4 Zaświadczenie lekarskie
  6. Załacznik nr 5 Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerukuOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 19.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 079