bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie załączników

Senior+

 ZARZĄDZENIE NR 1/2019
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
Z dnia 10 kwietnia 2019

  Na podstawie § 6 uchwały nr VII/60/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25.03.2019r. w sprawie: ustalenia zasad funkcjonowania oraz trybu kwalifikowania do uczestnictwa w Klubie Senior+ w Rokietnicy zarządzam, co następuje:

 
§1

 
Wprowadzam Regulamin Klubu Senior+ w Rokietnicy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§2

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 19.04.2019
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 19.04.2019
Dokument oglądany razy: 406