bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie przysługuje przez okres 52 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie (w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 21.07.2017
Podpisał: Ilona Stefaniak
Dokument z dnia: 22.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 741