bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Struktura Ośrodka

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 

1. Kierownik : Rafał Michalski
 
2. Główny Księgowy: Anna Płonka
 
3. Dział Pracowników Socjalnych:


- Iwona Dymarek – starszy pracownik socjalny ( Rejon I )


- Karolina Sygnet – specjalista pracy socjalnej ( Rejon II )


- Magdalena Głębocka - pracownik socjalny (Rejon III)- Agnieszka Mosiężna – Wasyl – starszy pracownik socjalny – projekty socjalne, programy pomocowe (Rejon IV).

4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w tym 500+:
 1. Katarzyna Wachowiak - inspektor; 
2. Ilona Stefaniak - inspektor; 3. Marta Zmudzińska - referent; 4. Karolina Pawłowska - starszy referent.
5. Dział Usług Opiekuńczych:
- Barbara Wawrzyńczak – opiekunka domowa
- Aldona Duraj – opiekunka domowa

- Elżbieta Walczak – opiekunka domowa
- Grażyna Juś - opiekunka domowa- Elżbieta Zastróżna- opiekuna domowa
 
6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
- Elżbieta Skrzypczak – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
- Dorota Zalewska – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
 
7. Samodzielne stanowisko spraw obsługi świadczeń
- Barbara Siwczak - inspektor
 
8. Samodzielne stanowisko do spraw płac i kadr
- Barbara Kroll – specjalista do spraw kadr i płac

Rejon I obejmuje miejscowości : Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Napachanie   - Iwona Dymarek

Rejon II obejmuje miejscowości : Żydowo, Rostworowo oraz  Rokietnica  - wschodnia część od ul. Szkolnej i Kolejowej (bez Oś. Parkowego, Oś. Kalinowego, ul. Rolnej, Podgórnej i Zielonej ) oraz Oś. Leśne -  Karolina Sygnet

Rejon III obejmuje  miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Kobylniki, Rogierówko, Dalekie, Przybroda, Dom Samotnej Matki w Kiekrzu – Magdalena Głębocka

Rejon IV obejmuje  miejscowości: Krzyszkowo, Sobota, Bytkowo, Rokietnica  - północno – zachodnia część zamknięta ul. Szamotulską oraz  ul. Trakt Napoleoński, Oś. Parkowe i Oś. Kalinowe, ul. Podgórna, Rolna  i Zielona – Agnieszka Mosiężna - Wasyl

Praca świetlicy „Promyczki” oparta jest o ramowy plan dnia, w którym przewidziano czas na szczególne zajęcia:

 • zajęcia dowolne
 • prace indywidualną z dziećmi
 • podwieczorki
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • zajęcia edukacyjne ( język angielski, matematyka i inne uzależnione od potrzeb dzieci)

W ramach zajęć dowolnych realizowane są:

 • zabawy dowolne dzieci
 • zajęcia tematyczne np. kulinarne, plastyczne, techniczne, zajęcia z komputerem, popularyzacja tekstów literackich
 • zabawy tematyczne: konsultacyjne, ruchowe, dydaktyczne, twórcze (kierowane)
 • zajęcia fotograficzne
 • zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne
 • oglądanie filmów dla dzieci
 • kawiarenka internetowa

Praca indywidualna z dziećmi obejmuje:

 • wyrównywanie braków w poziomie wiedzy szkolnej
 • rozmowy indywidualne z dziećmi

Zajęcia sportowe i rekreacyjne:

 • wyjazdy na basen
 • jazda na rolkach (nauka)
 • gra w bilard (nauka)
 • gry i zabawy z przyborami
 • spacery i wycieczki

Zajęcia edukacyjne:

 • nauka języka angielskiego prowadzona przez lektora szkoły językowej „Talk 2 me” dwie godziny tygodniowo.

Zajęcia w świetlicy „Promyczki” odbywają się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Bierze w nich udział ok. 35 dzieci z terenu Rokietnicy, Soboty i Bytkowa, Roztworowa, Żydowa, Mrowina i Napachania.

 
Przykładowy ramowy harmonogram zajęć sportowych i rekreacyjnych:
I półrocze:

 • wyjazd do kina i na kręgielnię
 • zwiedzani Poznania – przejazd zabytkowym tramwajem
 • warsztaty plastyczne poznanie techniki dekupage
 • wyjazd integracyjny Poznań Plaza
 • wyjazdy całodniowe w sobotę do Mniszek w celu zapoznania dzieci z życiem ludzi w dawnych czasach (lepienie w glinie, pieczenie bułeczek, pranie, wykonanie ozdób z wikliny)
 • półkolonie letnie w sierpniu,
 • wyjazd do kina, gry i zabawy w świetlicy

II półrocze :

 • zajęcia w szkółce bilardowej – cykl 10 zajęć nauki gry w bilard, zakończonych turniejem bilardowym
 • wyjazd do kina „Heca w ZOO” i „Tupot małych stóp”
 • wyjazd na pływalnie Suchy Las „OCTOPUS”
 • wyjazd do Centrum Tenisowego w Sobocie – nauka gry w tenisa
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • przygotowanie słodkich upominków dla emerytów z gminy Rokietnica
 • uroczysta wigilia dla dzieci z tereny gminy Rokietnica, składanie sobie życzeń, łamanie opłatkiem, wspólny śpiew kolęd, gwiazdkowe podarunki od Mikołaja.Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 5 686