bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 19.01.2024 z powodu:
aktualizacja

Poprawa dostępu do usług społecznych

05.06.2017

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że jest organizacją partnerską w projekcie dofinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”


Partnerem głównym w tym projekcie jest miasto Poznań.
Projekt ten rozpoczął się 01 marca 2017. Zakończenie projektu nastąpi 29 lutego 2020r.
Realizowane w projekcie cele wspierają zadania wynikające z zadania z ustawy z dnia
09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W gminie Rokietnica dotyczą one głównie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy zatrudnił Asystenta rodziny, świadczącego usługi w lokalnej społeczności gminy Rokietnica. Wsparciem Asystenta rodziny w ramach powyższego Projektu objętych zostanie co najmniej 10 rodzin zamieszkujących na terenie gminy Rokietnica.


Informację przygotował:
Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 05.06.2017

Dokument oglądany razy: 2539
« inne aktualności