bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało przez okres 52 tygodni niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.(w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).


Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r.Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Ilona Stefaniak
Dokument z dnia: 22.05.2017
Dokument oglądany razy: 718