bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica na stanowisko głównego księgowego wybrana została Pani Anna Płonka zam. Rokietnica.
UZASADNIENIE WYBORU:
Kandydatura Pani Anny Płonki spełniała wszystkie wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu. Jako jedyna z kandydatów Pani Anna Płonka posiadała doświadczenie w pracy w księgowości w jednostce finansów publicznych. Ponadto kandydatka wykazała się wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z wykonywaniem zadań głównego księgowego w jednostkach finansów publicznych.
Naboru dokonano na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.
Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

Wytworzył : Rafał MichalskiOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 28.02.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 13.05.2016
Dokument oglądany razy: 692