bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o wynikach naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego zgodnie z ofertą nr 2/2016 z dnia 24 lutego 2016 wybrana została Pani Karolina Pawłowska zam. Rokietnica.
UZASADNIENIE WYBORU:
Kandydatura Pani Karoliny Pawłowskiej spełniała wszystkie wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu. Pani Karolina Pawłowska wykazała się ponadto najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta do spraw świadczenia wychowawczego. Kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną i praktyczną na temat zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia wychowawczego.
Naboru dokonano na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Wytworzył : Rafał MichalskiOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 28.02.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 14.03.2016
Dokument oglądany razy: 558