bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 03.11.2015 z powodu:
aktualizacja

Kampania 16 Dni

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2013r. odbywać się będzie międzynarodowa kampania „ 16 dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć”. Ta jeszcze mało znana w Polsce kampania organizowana jest nieprzerwanie od 1991r. i działa na rzecz zwiększenia świadomości i podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Obecnie kampania przeprowadzana jest aż w 172 krajach poprzez organizowanie spotkań, konferencji, dyskusji i innych wydarzeń.

  
Tegoroczne 16 Dni są realizowane pod hasłem „ Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet.
W naszym regionie czyli w Wielkopolsce propagowaniem i organizowaniem Kampanii 16 Dni zajmuje się Stowarzyszenie Kobiet Konsola w ramach projektu „ Wielkopolska Kampania 16 dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

   
Wybór dni, w których przeprowadzana jest Kampania nie jest przypadkowy , ponieważ zamyka się ona w kluczowych datach związanych z obroną praw człowieka. Dzień 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Między tymi datami obchodzone są inne ważne dni, np. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

 
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Rokietnicy na posiedzeniu w dniu 10.09.2013r. stwierdzili, że cele Kampanii 16 Dni w wielu punktach wpisują się w cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rokietnica. Dlatego z powodzeniem mogą się w nią włączyć działające na terenie gminy instytucje oświatowe, kultury i pomocy społecznej.

 
Zawsze pamiętaj. Jeśli jesteś świadkiem przemocy – reaguj! Bicie i poniżanie nie jest prywatną sprawą. Osoby doznające przemocy domowej mogą liczyć w gminie Rokietnica na pomoc i wsparcie specjalistów.


w imieniu Zespołu Interdyscyplinarnego
Rafał Michalski, Iwona Dobrzyńska, Agnieszka Mosiężna - WasylOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 10.10.2013
Podpisał: Agnieszka Mosiężna-Wasyl
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 690
Wersja do druku