bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: koniec projektu

O lepszą jakość życia

Weź udział w projekcie „ O lepszą jakość życia”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przeprowadza nabór osób, które chciałyby zakwalifikować się do wzięcia udziału w 2010r. w projekcie „ O lepszą jakość życia”.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria: trzeba być osobą bezrobotną lub niepozostającą w zatrudnieniu , w wieku aktywności zawodowej, zagrożoną wykluczeniem społecznym i korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej.

Przy czym korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej można rozumieć szeroko , także jako pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
 
Celem projektu jest:

  • podnoszenie, uzupełnienie lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych
  • podnoszenie wiary we własne możliwości i zmotywowanie do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej
  • rozpoznanie profilu kształcenia, predyspozycji zawodowych pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

Powyższe cele realizowane są poprzez indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, sesje motywacyjne i doradcze z psychologiem, specjalistyczne badania lekarskie, kursy zawodowe
Warunkiem przystąpienia do projektu jest zawarcie kontraktu socjalnego .
Gwarantujemy zindywidualizowaną, wszechstronną pomoc pracownika socjalnego dla każdego uczestnika projektu. Miłą i serdeczną atmosferę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi lub kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

Zapraszamy na podstronę projektu "O lepszą jakość życia"


Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w RokietnicyOpublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 16.09.2013
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 549