bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana danych

Terminy wypłat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy dokonuje przelewy świadczeń na rachunki bankowe w następujących terminach:

20 każdego miesiąca - świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny i świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

25 każdego miesiąca – świadczenia rodzinne

Zaksięgowanie  wpłynięcia środków na posiadane rachunki bankowe zależy od systemu informatycznego banku posiadacza rachunku bankowego.

Świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłacane są najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.
Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 16.09.2013
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 844