Ogłoszenie o wynikach naboru 26.05.2022

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rokietnicy ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica na stanowisko starszego referenta zgodnie
z ofertą z dnia 11.05.2022r. wybrana została Pani Magdalena Radzik zam. Rokietnica.

UZASADNIENIE WYBORU:
Kandydatura Pani Magdaleny Radzik spełnia wszystkie wymogi formalne wskazane
w ogłoszeniu. Pani Magdalena Radzik wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia na stanowisku starszego referenta. Kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną i praktyczną w sprawach świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych oraz współpracy z sekretariatem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

Naboru dokonano na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.


Rafał Michalski
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnica


Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 26.05.2022
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 26.05.2022
Dokument oglądany razy: 143
27.09.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP