Terminy wypłat

Data złożenia wniosku a prawo do świadczeń

w nowym okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2021/2022:


1. Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500+"

- wniosek od 1 lutego 2021r. do 30 kwietnia 2021r.
wypłata za miesiące przypadające od czerwca 2021r. nastapi do 30 czerwca 2021r.

- wniosek od 1 do 31 maja 2021r.
wypłata za miesiące przypadające od czerwca 2021r. nastąpi do 31 lipca 2021r.

- wniosek od 1 do 30 czerwca 2021r.
wypłata za miesiące przypadające od czerwca 2021r. nastąpi do 31 sierpnia 2021r.

- wniosek od 1 do 31 lipca 2021r.
wypłata za miesiące przypadające od lipca 2021r. nastąpi do 30 września 2021r.
(brak wypłaty za czerwiec 2021r.)

- wniosek od 1 do 31 sierpnia 2021r.
wypłata za miesiące przypadające od sierpnia 2021r. nastąpi do 31 października 2021r.
(brak wypłaty za czerwiec i lipiec 2021r.)


2. Zasiłek rodzinny z dodatkami
- wniosek od 1 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
wypłata za miesiąc listopad 2021r. nastąpi do 30 listopada 2021r.

- wniosek od 1 września do 31 października 2021r.
wypłata za miesiąc listopad i grudzień 2021r. nastąpi do 31 grudnia 2021r.

- wniosek od 1 listopada do 31 grudnia 2021r.
wypłata przysługujących od miesiąca złożenia wniosku (odpowiednio od listopada lub grudnia 2021r.)  nastąpi do 28 lutego 2022r.*


3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- wniosek od 1 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
wypłata za miesiąc październik 2021r. nastąpi do 31 października 2021r.

- wniosek od 1 do 30 września 2021r.
wypłata za miesiąc październik i listopad 2021r. nastąpi do 30 listopada 2021r.

- wniosek od 1 do 31 października 2021r.
wypłata za miesiące przypadające od października do grudnia 2021r. nastąpi do 31 grudnia 2021r.

- wniosek od 1 do 30 listopada 2021r.
wypłata za miesiące przypadające od listopada 2021r. do stycznia 2022r. nastąpi do 31 stycznia 2022r.**

- od 1 grudnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.
wypłata przysługujących od miesiąca złożenia wniosku (odpowiednio od grudnia 2021r. lub stycznia 2022r.) nastąpi do 28 lutego 2022r.**


4. Świadczenie dobry start

- wniosek od 1 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
wypłata do 30 września 2021r.

- wniosek od 1 września 2021r. do 30 listopada 2021r.
wypłata w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

* w przypadku złożenia wniosku później niż w listopadzie 2021r. prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego

** w przypadku złożenia wniosku później niż w październiku 2021r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego
Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 08.03.2021
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 6360
10.12.2023 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP