Struktura Ośrodka

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 

1. Dyrektor : Rafał Michalski
 
2. Główny Księgowy: Anna Płonka
 
3. Dział Pracowników Socjalnych:


- Iwona Dymarek – starszy pracownik socjalny ( Rejon I )


- Katarzyna Zaremba – pracownik socjalny ( Rejon II )


- Marcel Paetz - pracownik socjalny (Rejon III)



- Agnieszka Mosiężna-Wasyl – starszy pracownik socjalny – projekty socjalne, programy pomocowe (Rejon IV)

- Patrycja Fuszara - (Rejon V)


4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w tym 500+:


Katarzyna Wachowiak - kierownik; 

Ilona Stefaniak - inspektor;
Magdalena Radzik - referent;
Izabela Lenkiewicz - inspektor.

5. Dział Usług Opiekuńczych:
 Barbara Wawrzyńczak
, Aldona Duraj

, Elżbieta Walczak, Grażyna Juś, Elżbieta Zastróżna, Agata Jaszczuk.

6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
: Elżbieta Skrzypczak – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
.

7. Samodzielne stanowisko spraw obsługi świadczeń
: Adriana Wojda - inspektor
. 

8. Stanowisko do spraw płac i kadr
: Barbara Kroll – specjalista do spraw kadr i płac oraz Karolina Pawłowska - starszy referent do spraw kadr i płac.


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 08.03.2021
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 5530
9.12.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP