Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością lub ukońcczeniem 75 roku życia konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:


Podstawa prawna

Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 215,84 zl miesięcznie.

Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

  1. pierwszy wniosek
    Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.
  2. kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
    W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności należy:
    a) złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
    b) złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy:


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 14.02.2020
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 2510
27.09.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP