Struktura Ośrodka

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 

1. Dyrektor : Rafał Michalski
 
2. Główny Księgowy: Anna Płonka
 
3. Dział Pracowników Socjalnych:


- Iwona Dymarek – starszy pracownik socjalny ( Rejon I )


- Alina Kaszub-Barczyk – pracownik socjalny ( Rejon II )


- Marcel Paetz - pracownik socjalny (Rejon III)- Agnieszka Mosiężna – Wasyl – starszy pracownik socjalny – projekty socjalne, programy pomocowe (Rejon IV).

4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w tym 500+:
 1. Katarzyna Wachowiak - kierownik; 
2. Ilona Stefaniak - inspektor; 3. Magdalena Radzik - referent; 5. Izabela Lenkiewicz - referent.
5. Dział Usług Opiekuńczych:
 Barbara Wawrzyńczak – opiekunka domowa
, Aldona Duraj – opiekunka domowa

, Elżbieta Walczak – opiekunka domowa
, Grażyna Juś - opiekunka domowa, Elżbieta Zastróżna- opiekuna domowa, Agata Jaszczuk - opiekunka domowa.
 
6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
: Elżbieta Skrzypczak – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
, Dorota Zalewska – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
. 
7. Samodzielne stanowisko spraw obsługi świadczeń
: Adriana Wojda - inspektor
. 
8. Stanowisko do spraw płac i kadr
: Barbara Kroll – specjalista do spraw kadr i płac oraz Karolina Pawłowska - starszy referent do spraw kadr i płac.

Rejon I obejmuje miejscowości : Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Napachanie   - Iwona Dymarek

Rejon II obejmuje miejscowości : Żydowo, Rostworowo oraz  Rokietnica  - wschodnia część od ul. Szkolnej i Kolejowej (bez Oś. Parkowego, Oś. Kalinowego, ul. Rolnej, Podgórnej i Zielonej ) oraz Oś. Leśne -  Alina Kaszub-Barczyk.

Rejon III obejmuje  miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Kobylniki, Rogierówko, Dalekie, Przybroda, Dom Samotnej Matki w Kiekrzu – Marcel Paetz.

Rejon IV obejmuje  miejscowości: Krzyszkowo, Sobota, Bytkowo, Rokietnica  - północno – zachodnia część zamknięta ul. Szamotulską oraz  ul. Trakt Napoleoński, Oś. Parkowe i Oś. Kalinowe, ul. Podgórna, Rolna  i Zielona – Agnieszka Mosiężna - Wasyl.

Praca świetlicy „Promyczki” oparta jest o ramowy plan dnia, w którym przewidziano czas na poszczególne zajęcia:

W ramach zajęć dowolnych realizowane są:

Praca indywidualna z dziećmi obejmuje:

Zajęcia sportowe i rekreacyjne:


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 14.02.2020
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 5141
10.12.2023 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP