Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014r. w całej Polsce wszedł w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach tego Programu rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Od 01 stycznia 2019r. rodziny, ktore kiedykolwiek miały na utrzymaniu troje lub więcej dzieci mogą również złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

O Kartę Dużej Rodziny może starać się rodzina mająca obecnie lub kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci bez względu na posiadany dochód. Wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy Punkt ul. Szkolna 3a, gdzie można uzyskać wszelkie informację dotyczące prawidłowego jego wypełniania. Imienne karty z numerem PESEL wydawane będą każdemu członkowi rodziny.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.

Dzięki Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą liczyć na tańsze bilety do muzeów oraz na wydarzenia kulturalne i wystawy, jak również tańsze przejazdy koleją.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany. 


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 12.02.2019
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 27.06.2014
Dokument oglądany razy: 1840
2.06.2020 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP