Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny 
z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie: 1583,00 zł i podlega co rok waloryzacji.
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do alimentacji inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, to aby otrzymać świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego konieczne jest złożenie wniosku oraz przedstawienie następujących dokumentów:

Podstawa prawna


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 04.02.2019
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 1798
2.06.2020 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP