Ogłoszenie o wynikach naboru 20.12.2017

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica na stanowisko inspektora ds. obsługi świadczeń z godnie z ofertą z dnia 01.12.2017r. wybrana została Pani Adriana Wojda zam. Poznań.

UZASADNIENIE WYBORU:
Kandydatura Pani Adriany Wojdy spełniała wszystkie wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu. Pani Adriana Wojda wykazała się ponadto najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. obsługi świadczeń. Kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną i praktyczną na temat zagadnień związanych z obsługą świadczeń z pomocy społecznej.
Naboru dokonano na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Wytworzył : Rafał Michalski


Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 20.12.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 20.12.2017
Dokument oglądany razy: 1074
27.09.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP