Ogłoszenie o wynikach naboru 28.06.2017

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica na stanowisko referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych zgodnie z ofertą z dnia 5 czerwca 2017r. wybrana została Pani Izabela Lenkiewicz zam. Kiekrz.

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatura Pani Izabeli Lenkiewicz spełniała wszystkie wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu. Pani Izabela Lenkiewicz wykazała się ponadto odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych. Kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną i praktyczną na temat zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych.
Naboru dokonano na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Wytworzył : Rafał Michalski


Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 29.06.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 28.06.2017
Dokument oglądany razy: 2419
3.10.2023 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP