Struktura Ośrodka

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 

1. Kierownik : Rafał Michalski
 
2. Główny Księgowy: Anna Płonka
 
3. Dział Pracowników Socjalnych:


- Iwona Dymarek – starszy pracownik socjalny ( Rejon I )


- Karolina Sygnet – specjalista pracy socjalnej ( Rejon II )


- Magdalena Głębocka - pracownik socjalny (Rejon III)- Agnieszka Mosiężna – Wasyl – starszy pracownik socjalny – projekty socjalne, programy pomocowe (Rejon IV).

4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w tym 500+:
 1. Katarzyna Wachowiak - inspektor; 
2. Ilona Stefaniak - inspektor; 3. Marta Zmudzińska - referent; 4. Karolina Pawłowska - starszy referent.
5. Dział Usług Opiekuńczych:
- Barbara Wawrzyńczak – opiekunka domowa
- Aldona Duraj – opiekunka domowa

- Elżbieta Walczak – opiekunka domowa
- Grażyna Juś - opiekunka domowa- Elżbieta Zastróżna- opiekuna domowa
 
6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
- Elżbieta Skrzypczak – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
- Dorota Zalewska – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
 
7. Samodzielne stanowisko spraw obsługi świadczeń
- Barbara Siwczak - inspektor
 
8. Samodzielne stanowisko do spraw płac i kadr
- Barbara Kroll – specjalista do spraw kadr i płac

Rejon I obejmuje miejscowości : Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Napachanie   - Iwona Dymarek

Rejon II obejmuje miejscowości : Żydowo, Rostworowo oraz  Rokietnica  - wschodnia część od ul. Szkolnej i Kolejowej (bez Oś. Parkowego, Oś. Kalinowego, ul. Rolnej, Podgórnej i Zielonej ) oraz Oś. Leśne -  Karolina Sygnet

Rejon III obejmuje  miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Kobylniki, Rogierówko, Dalekie, Przybroda, Dom Samotnej Matki w Kiekrzu – Magdalena Głębocka

Rejon IV obejmuje  miejscowości: Krzyszkowo, Sobota, Bytkowo, Rokietnica  - północno – zachodnia część zamknięta ul. Szamotulską oraz  ul. Trakt Napoleoński, Oś. Parkowe i Oś. Kalinowe, ul. Podgórna, Rolna  i Zielona – Agnieszka Mosiężna - Wasyl

Praca świetlicy „Promyczki” oparta jest o ramowy plan dnia, w którym przewidziano czas na szczególne zajęcia:

W ramach zajęć dowolnych realizowane są:

Praca indywidualna z dziećmi obejmuje:

Zajęcia sportowe i rekreacyjne:

Zajęcia edukacyjne:

Zajęcia w świetlicy „Promyczki” odbywają się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Bierze w nich udział ok. 35 dzieci z terenu Rokietnicy, Soboty i Bytkowa, Roztworowa, Żydowa, Mrowina i Napachania.

 
Przykładowy ramowy harmonogram zajęć sportowych i rekreacyjnych:
I półrocze:

II półrocze :


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 5850
10.12.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP