Ogłoszenie o wynikach naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego zgodnie z ofertą nr 1/2016 z dnia 24 lutego 2016 wybrana została Pani Marta Zmudzińska zam. Kiekrz.
UZASADNIENIE WYBORU:
Kandydatura Pani Marty Zmudzińskiej spełniała wszystkie wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu. Pani Marta Zmudzińska wykazała się ponadto najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta do spraw świadczenia wychowawczego. Kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną i praktyczną na temat zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia wychowawczego.
Naboru dokonano na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Rafał Michalski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy


Wytworzył : Rafał Michalski


Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 28.02.2017
Podpisał: Rafał Michalski
Dokument z dnia: 14.03.2016
Dokument oglądany razy: 817
17.10.2021 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP