Przyjęcia Interesantów

  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków w każdy poniedziałek od 9:00 do 17:00 i czwartek od 7:30 do 15:30.
W pozostałe dni w ramach możliwości czasowych.

 


 

Przyjęcia interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy odbywają się w następujących godzinach:
poniedziałek : od 9:00 do 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: od 7:30 do 15:30

 


 

Pracownicy Działu Pracowników Socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy
przyjmują interesantów w ramach swoich dyżurów w następujących godzinach:
poniedziałek : od 9:00 do 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od 7:30 do 15:30

 


 

Dział Pracowników Socjalnych:

 starszy pracownik socjalny - Iwona Dymarek
Rejon I miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Napachanie
Dyżur:
- poniedziałek
- wtorek.

 specjalista pracy socjalnej - Karolina Sygnet
Rejon II miejscowości: Żydowo, Rostworowo oraz Rokietnica - wschodnia część od ul. Szkolnej i ul. Kolejowej (bez osiedla Parkowego i osiedla Kalinowego, ul. Rolnej, Zielonej i Podgórnej), osiedle Leśne
Dyżur:
- środa
- czwartek

 pracownik socjalny – Magdalena Głębocka
Rejon III miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Kobylniki, Rogierówko, Dalekie, Przybroda, Dom Samotnej Matki w Kiekrzu.
Dyżur:
- środa
- piątek

 starszy pracownik socjalny– Agnieszka Mosiężna- Wasyl
Rejon IV miejscowości: Krzyszkowo, Sobota, Bytkowo, Rokietnica północno-zachodnia część zamknięta ul. Szamotulską oraz Trakt Napoleoński, osiedle Parkowe, osiedle Kalinowe, ul. Podgórna, Rolna i Zielona.
Dyżur:
- wtorek
- czwartek


Opublikował: Ilona Stefaniak
Publikacja dnia: 03.11.2015
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 2777
10.12.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP