Struktura Ośrodka

  

Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Kierownik,
 2. Główny Księgowy,
 3. Dział Pracowników Socjalnych
 4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 5. Dział Usług Opiekuńczych
 6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
 7. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi świadczeń
 8. Samodzielne stanowisko do spraw płac i kadr

  


   

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

 

 1. Kierownik : Rafał Michalski
   
 2. Główny Księgowy: Halina Gołębiowska – Wachaczyk
   
 3. Dział Pracowników Socjalnych:
  - Iwona Dymarek – starszy pracownik socjalny ( Rejon I )
  - Karolina Sygnet – pracownik socjalny ( Rejon II )
  - Agnieszka Mosiężna – Wasyl – starszy pracownik socjalny – projekty socjalne
  - Jowita Styczyńska - pracownik socjalny (Rejon III)
  - Marcel Peatz - pracownik socjalny (Rejony IV)
 4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
  - Katarzyna Wachowiak – inspektor
  - Ilona Stefaniak - starszy referent
   
 5. Dział Usług Opiekuńczych:
  - Barbara Wawrzyńczak – opiekunka domowa
  - Aldona Duraj – opiekunka domowa
  - Aldona Jurdzińska – opiekunka domowa
  - Elżbieta Dłubała - opiekunka domowa
  - Elżbieta Walczak – opiekunka domowa
  - Grażyna Juś - opiekunka domowa
   
 6. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyczki”
  - Elżbieta Skrzypczak – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
  - Dorota Zalewska – wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej
   
 7. Samodzielne stanowisko spraw obsługi świadczeń
  - Barbara Siwczak - referent
   
 8. Samodzielne stanowisko do spraw płac i kadr
  - Barbara Kroll – specjalista do spraw kadr i płac
 9. Magdalena Wałęsiak - asystenyt rodziny
   

Rejon I obejmuje miejscowości : Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Napachanie   - Iwona Dymarek

Rejon II obejmuje miejscowości : Żydowo, Rostworowo oraz  Rokietnica  - wschodnia część od ul. Szkolnej i Kolejowej ( bez ul. Kolejowej, oś .Parkowego i  oś. Parkowego, ul. Rolnej i Podgórnej ) , oś. Leśne -  Karolina Sygnet

Rejon III obejmuje  miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Kobylniki, Rogierówko, Dalekie, Przybroda, Rokietnica  - północno – zachodnia część zamknięta klinem  ul. Szamotulskiej  i Kolejowej  oraz  ul. Rolna i ul. Podgórna – Jowita Styczyńska 

Rejon IV obejmuje  miejscowości: Krzyszkowo, Sobota, Bytkowo, Rokietnica ul. Trakt Napoleoński, oś. Parkowe i oś. Kalinowe – Marcel Paetz 

Praca świetlicy „Promyczki” oparta jest o ramowy plan dnia, w którym przewidziano czas na szczególne zajęcia:

W ramach zajęć dowolnych realizowane są:

Praca indywidualna z dziećmi obejmuje:

Zajęcia sportowe i rekreacyjne:

Zajęcia edukacyjne:

Zajęcia w świetlicy „Promyczki” odbywają się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Bierze w nich udział ok. 35 dzieci z terenu Rokietnicy, Soboty i Bytkowa, Roztworowa, Żydowa, Mrowina i Napachania.

 
Przykładowy ramowy harmonogram zajęć sportowych i rekreacyjnych:
I półrocze:

II półrocze :


Opublikował: Maciej Chlebowski
Publikacja dnia: 16.09.2013
Podpisał: Maciej Chlebowski
Dokument z dnia: 16.09.2013
Dokument oglądany razy: 2416
10.12.2022 // chlebowski.home.pl/Rokietnica_BIP